Huisreglement

Huisreglement

1) In al onze gebouwen geld een algemeen rookverbod;

2) Eigen dranken of eten meenemen in de relaxruimte is ten strengste verboden, ook in privé verhuur. 

3) De directie is niet verantwoordelijk bij diefstal of schade van of aan goederen v/d klant door personen niet in loondienst van de zaak (Boston bvba)

4) Alle gsm gebruik is verboden in onze gebouwen om de rust van onze klanten te garanderen. Enkel bij noodgevallen of in de relaxruimte wanneer U deze privé afhuurt wordt een uitzondering toegestaan.

5) Het dragen van badkledij in de relaxruimte is verplicht, wanneer U deze niet bij zich heeft wordt U de toegang tot de relaxruimte geweigerd. Enkel in privé verhuur is badkledij niet verplicht.

6) Schade aangebracht door de klant zal worden aangerekend volgens offerte v/d door de directie aangestelde hersteller of aannemer.

7) Elke vorm van diefstal, geweld of dergelijke wordt onmiddellijk aangegeven bij de plaatselijke politie en vervolgt.

8) Elke vorm van ongepast gedrag is ten strengste verboden, de directie of aangesteld verantwoordelijke zal hierover oordelen en is onbetwistbaar.

9) Het is vanzelfsprekend dat de privacy van andere klanten gerespecteerd wordt naarmate het mogelijke.

10) Lege tassen, flesjes, blikjes enz. worden op de voorziene plaatsen achtergelaten, net als alle andere vormen van afval.

11) Het is verboden de relaxruimte te betreden met schoenen en dergelijke, alleen badslippers of door ons uitgedeeld schoeisel is toegestaan.

12) Bij het betreden v/d relaxruimte moet U eerst uw voeten spoelen onder de voetsproeier en douchen alvorens de ruimte te gebruiken.

13) De directie of aangesteld verantwoordelijke heeft het recht om controles uit te oefenen in de gebouwen en relaxruimte. U kan verplicht worden uw tassen te laten controleren. Ook tijdens privé verhuur kan men de relaxruimte controleren, U wordt dan wel verwittigd dat we gaan binnenkomen.

14) Personen onder de 18jaar worden enkel toegelaten onder begeleiding van een verantwoordelijke ouder dan 18j, tenzij anders wordt beslist door de directie of aangesteld verantwoordelijke.

15) Het is verboden te lopen in de gebouwen en in de tuin.

16) Het is verboden te springen of te duiken in het zwembad en jacuzzi.

17) Wanneer U een afspraak of boeking niet nakomt of te laat annuleert (48u op voorhand) kan u een deel of het ganse bedrag van de afspraak of boeking worden aangerekend.

18) Wanneer U een cadeau- of kortingsbon bij hebt als betalingsmiddel moet U dit bij aankomst melden aan de receptie, dergelijke bonnen worden enkel verrekend bij afgifte v/d bon.

19) Wanneer U meerdere keren na elkaar niet opdaagt of altijd afbelt kan U een nieuwe afspraak geweigerd worden. De directie of aangesteld verantwoordelijke zal hierover oordelen en is onbetwistbaar.

20) De directie of aangesteld verantwoordelijke heeft het recht om personen de toegang te weigeren om verschillende redenen. Enkele vb: hygiënische, dronken, veiligheidsredenen…

21) Bij het niet naleven van dit reglement wordt U verplicht de zaak te verlaten. Alle daaruit voortvloeiende kosten evenals het bedrag van uw geplande bezoek worden U aangerekend. De directie heeft ook het recht om U uit het klantenbestand te schrappen en latere toegang te weigeren.

22) Dit reglement hangt op verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar in onze gebouwen. Het feit dat U in onze zaak aanwezig blijft bevestigd Uw akkoord met dit reglement.